Indsatsområder
Udviklingsstrategi
Ansøgning
Projektændringer
Projektafslutning
Støttede projekter
Kort over støttede projekter
Om LAG Nordfyn
Bliv medlem
Kontakt
Links

 

LAG Nordfyn er en medlemsforening, der har til formål at skabe varig og bæredygtig udvikling i det nordfynske landdistrikt. 
I årene 2007-2013 har lagt Nordfyn støttet 75 projekter: Se listen over alle støttede projekter her


Er du i gang med et LAG-projekt?
Pr. 1.2.2014 er der ikke tilknyttet en fast koordinator, da vi p.t. er mellem to LAG-programperioder.
Mail og tlf. vil løbende blive tjekket.

Du kan kontakte NaturErhvervsstyrelsen direkte - de kan hjælpe med dit projekt:

Tlf.: 33 95 80 00 eller e-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Ny LAG-periode 2014-2020
I løbet af 2014 vil vi arbejde med at etablere en ny LAG-periode.
Først fra 2015 vil det igen være muligt at uddele LAG-midler til projekter.

Vi opfordrer til at holde øje med denne hjemmeside eller http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper 

LAG Nordfyn - Nordfyns Lokale Aktionsgruppe · Sunekær 1 · 5471 Søndersø · Tlf.: 22 99 35 69 · E-mail: christina@lagnordfyn.dk

Aktionsgruppen er støttet af Fødevareministeriet og EU
Danmark og EU investerer i landdistrikter
            Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikter